Globale utfordringer, lokale løsninger

Kontakt: hei@lokaltbyraa.no

Hei! Vi er Lokalt Byrå.

Vi hjelper lokalsamfunn med å planlegge og designe mer bærekraftige liv, sammen.

Lokalt Byrå utforsket hvordan Karmøy kommune kan integrere likestillingsarbeid og samskaping i planleggingsprosesser.

Lokalt Byrå testet nye måter å la ungdom medvirke i nærmiljøet sitt sammen med Stavanger kommune.

Lokalt Byrå utviklet visjoner, konsepter og tiltak for et bærekraftig liv sammen med innbyggere, frivillighet og næringsliv i Storfjord kommune.

Lokalt Byrå utviklet og piloterte en modell for samskaping av lokale sirkulære forretningsmodeller innen urbant landbruk sammen med ungdom fra Oslo øst og Nabolagshager.

Lokalt Byrå utforsket hvordan bibliotek i distrikt kan bli en plattform for bærekraftig innovasjon og sosialt bygdeliv.

Vil du høre mer om hva vi gjør?

Si hei, da vel!

© Lokalt Byrå 2022

Storfjord / Oslo / Stavanger